Vedtekter

Vedtektene er et informasjonsskriv og en bindende avtale som gjensidig forplikter og regulerer viktige forhold i organiseringen og driften av barnehagen.

Vedtektene gir opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, som:

 • Eierforhold og formål
 • Samarbeidsutvalget og foreldrerådet
 • Arealutnytting
 • Foreldrebetaling og depositum
 • Opptakskriterier
 • Oppsigelse og mislighold
 • Åpningstid
 • Internkontroll
 • Helse og sykdom
 • Forsikring
 • Dugnad
 • Endring av vedtekter

->Last ned vedtektene våre her

->Les mer om hvordan du søker barnehageplass hos oss her