Opptakskriterier

Opptakskriteriene er en viktig del av vedtektene til barnehagen. De regulerer hvilke barn som prioriteres i hvilken rekkefølge når barn blir tildelt barnehageplass.

Våre opptakskriter er nedfelt i vedtektene våre (punkt 7), og vi anbefaler å lese disse nøye før du søker.  

Opptakskrets
Barnhagen åpner for at alle barn kan søke plass hos oss.

Opptaket vil bli gjort ut fra følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:
1. Barn med lovsatt prioritet, jf. barnehageloven § 13.
Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven.
2. Søsken til barn med barnehageplass i Hanevold Barnegård
3. Alderssammensetning som er hensiktsmessig av driftsmessige hensyn.
4. Søkere som har prioritert barnehagen som nr. 1
5. Kjønnssammensetning som er hensiktsmessig av driftsmessige hensyn
6. Barn bosatt i Solvangsonen