En naturlig start på livet

Vår visjon er "En naturlig start på livet". Vi ønsker at barna skal bli kjent med naturen og det som lever i den. Vi setter fokus på et naturlig samspill mellom mennesker, flora og fauna, og ønsker at barna utvikler et nært forhold til dyrene på gården.

Hos oss skal barn og dyr få lov til å være seg selv, med sin naturlige væremåte og sine reaksjoner. Samtidig skal vi lære å ta hensyn og verne om hverandre, dyrene og naturen.

Vi ønsker at barna utvikler en begynnende forståelse rundt bærekraftig utvikling.