LØFT

LØFT står for løsningsfokusert tilnærming. Vi roser og bekrefter, leverer personlige og konkrete tilbakemeldinger og sørger for at den som henter barnet får vite om lysglimtene. Det vi fokuserer på, får vi mer av.

Vi retter mest mulig oppmerksomhet mot alle de små hendelsene og handlingene som viser at barn er på rett vei. Vi mener å se at en løsningsfokusert tilnærming mot barna har en positiv innvirkning både for det enkelte barnet og for miljøet i barnegruppen.