Fagområder i rammeplanen

Alle barnehager skal følge en rammeplan som er en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Rammeplanen inneholder 7 forskjellige fag-områder hvor vi har valgt ut
"Natur, miljø og teknikk" og "Kunst, kultur og kreativitet" som våre satsningsområder.

De 7 forskjellige fagområdene i rammeplanen er: 

  • Kommunikasjon
  • Språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur,miljø og teknikk 
  • Etikk,religion og filosofi 
  • Nærmiljø og samfunn 
  • Antall, rom og form 

Vi jobber bevisst med alle fagområdene i hverdagen med barna, både i form av planlagte aktiviter og uformelle dagligdagse situasjoner.