Bemanning

De ansatte er vår største ressurs. Vi har en lojal, stabil og kompetent personalgruppe. Vi er opptatt av å være nok voksne og har en pedagog på hver avdeling, samt barne- og ungdomsarbeidere.

Vi har et godt arbeidsmiljø og en personalgruppa som kjenner hverandre og er godt innkjørt i barnehagens rutiner.

Alle de ansatte er kurset i LØFT (Løsningsfokusert tilnærming). Vi har årlig førstehjelpskurs og andre tiltak og aktiviteter for å sørge for påfyll av nyttig kunnskap.  

Les mer om hver enkelt ansatt i Hanevold Barnegård her.