Våre verdier

Vårt verdigrunnlag er utarbeidet i fellesskap med de ansatte. Trygghet, samspill, nysgjerrighet, mestring og robust skal kjennetegne oss i det daglige arbeidet med barna.

Trygghet
I rolige omgivelser ønsker vi å fremme barns selvfølelse og tilby dem en trygg hverdag. På Hanevold møter vi barna med omsorgsfulle og tilstedeværende voksne. Forutsigbarhet, ro og positiv oppmerksomhet er viktig for barn i alle aldre. De ansatte skal gå foran som gode rollemodeller og gjennom omsorg, nærhet og dialog skape gjensidig tillit mellom voksne og barn.

Samspill
Hos oss skal barna få innsikt i samspillet i naturen og oppleve glede ved felles opplevelser ute i naturen. Barna erfarer og lærer mye gjennom samspillet med dyrene på gården. Sentralt i dette samspillet står ansvar, empati og omsorg. Dette er kompetanse som barna kan ta med seg videre i samspill med hverandre.

Nysgjerrighet
Vi skal stimulere til å skape undring og lyst til å utforske mangfoldet i naturen. Barna skal få erfare og oppdage sin verden, og de voksne skal fange opp barnas oppmerksomhet og interesser. Barna skal bli kjent med seg selv, de andre, dyrene på gården og nærmiljøet sitt. Barn og voksne skal få rom til å stille alle slags spørsmål, og sammen skal vi lete frem de utroligste svar.

Mestring
Vi skal tilrettelegge for at alle barn møter utfordringer tilpasset sitt eget nivå. De voksne støtter barna gjennom hverdagen og bidrar til at barna stadig strekker seg litt lenger. Gjennom mestring bygger barna opp en selvtillit og selvfølelse.

Vi bruker dyrene på gården aktivt i denne kontinuerlige utviklingsprosessen. Barna deltar på stell og mating av dyrene og vi ser hvor stolte og glade barna blir når de får lov til å være med å ta ansvar. Vi ønsker at barna hos oss skal tillegne seg kunnskap om naturen og lære seg å mestre den.

Robust
Vi jobber for å få løsningsorienterte og robuste barn. Vi ønsker at barna skal forlate oss med tro på seg selv og evne til klare seg videre i livet. Vi er ikke redd for å få skitt under neglene, ei heller for å bli litt slitne eller å få et skrubbsår på kneet. Vi er ute i all slags vær og er opptatt av at barna skal leke aktivt, uavhengig av sølepytter og snø. Barna deltar i stell og kos med dyrene, noe som tilsier at de må bli kjent med både rare lukter, fremmede lyder og «tunge» løft. Med stødige voksne rollemodeller rundt seg, blir barna tatt med ut i verden og opp i trærne. Vi har troen på at alle har godt av å bli forsiktig dyttet litt utenfor sin egen komfortsone, så lenge rammene rundt er trygge og kjente.