Virksomhetsplan

Vår virksomhetsplan er et overordnet dokument som går over en relativt lang periode fra 2018 til 2023. Den gir et innblikk i hvordan vi jobber i hverdagen, innunder Lov om barnehager og dens forskrift Rammeplan for barnehager.

Virksomhetsplanen dekker vår visjon og verdigrunnlag, formål og innhold, samt barnehagen som pedagogisk virksomhet og hvordan vi jobber med rammeplanens syv fagområder.

Vi har også utarbeidet en egen progresjonsplan for OMSORG. Flere progresjonsplaner kommer i løpet av perioden.  

->Last ned vår virksomhetsplan her