Hønene våre

Vi har klekket frem vår egen hønseflokk av rasen Dverg Kochin og Mille Fleur. Barna får være med på hele livsløpet fra å lyse etter liv i egg, til kyllingene klekker og vokser seg større til høner og haner. Det er også stor stas å sanke inn egne egg og spise dem til lunsj.

Hønene har sitt eget hønsehus på uteområdet vårt slik at vi får nærhet til dem hver dag.

hønsehuset

Hønemor legger stort sett flittig 1 egg om dagen.