Årsplan 2018 til 2019

Barnehagens satsningsområde i perioden er "Relasjoner". Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.