Foreldreundersøkelser

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Vi bruker resultatene aktivt i internt arbeid hos oss for å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.

Dette er en undersøkelse som organisert av Utdanningsdirektoratet. 

Resultene fra brukerundersøkelsen de 3 siste årene

 Kategori  2017    2018   2019  
 Ute- og innemiljø  4,4 4,5 4,4
 Relasjon mellom barn og voksen  4,8 4,8 4,7
 Barnets trivsel  4,9 4,9 4,8
 Informasjon  4,6 4,8 4,7
 Barnets utvikling  4,9 4,8 4,8
 Medvirkning  4,5 4,6 4,5
 Henting og levering  4,7 4,8 4,7
 Tilvenning og skolestart  4,8 4,8 4,7
 Tilfredshet  4,9 4,9 4,8

* Det er brukt en skala fra 1 til 5, hvor 5 er høyest. Gjennomsnittstall

Her kan du laste ned detaljene fra undersøkelsene: 

->Last ned resultater for 2019
->Last ned resultater for 2018
->Last ned resultater for 2017


Se også anmeldelser fra foreldre på vår Facebook side her: 
https://www.facebook.com/hanevoldbarnegard/