TRAS

TRAS står for "Tidlig Registrering Av Språkutvikling". Dette er et observasjonsverktøy som vi bruker for å gi hvert enkelt barn den hjelpen det trenger så tidlig som mulig.

TRAS er utviklet av Statped, Lesesenteret og Senter for adferdsforskning og brukes til

  • å vurdere det enkelte barns språkutvikling
  • å kunne skape optimale betingelser for tilegnelse av språk
  • å stimulere språklig bevisstgjøring


TRAS er et satsningsområde i Asker kommune, og alle barn på Hanevold observeres gjennom TRAS-skjema i løpet av året. Mer informasjon om denne satsingen finner du på: http://www.asker.kommune.no/Tjenester-til-deg/Barn-og-familie/Barnehage/Kvalitet-i-barnehagen/Sprak/

TRAS