Dyrene våre

Vi har kaniner, ponni, høner og sauer på gården. Disse er viktige i hverdagen for barna og legger grunnlag for mye godt pedagogisk arbeid, og er en kilde til mestring, ro og bruk av sansene.

Barna tar del i daglige gjøremål som stell, foring og kos. De lærer å vise omsorg og empati og hva dyret ønsker og tåler, noe som igjen er viktig for utvikling av godt sosialt samspill. 

Les mer om dyrene våre: 

-> Sauene våre
-> Kaninene våre
-> Ponnien vår
-> Hønene våre