Kirsebæret og Solbæret

Vi har to småbarnsavdelinger på 9 barn og 3 ansatte hver. Den ene heter Kirsebæret og holder til i hovedhuset, mens den andre avdelingen som heter Solbæret er fortrinnsvis i bryggerhuset, som er et lite nyrenovert hus rett ovenfor hovedhuset.

Småbarna er sosiale og de kan ofte mer enn det vi tror. Vi skal se hvert enkelt barn, ha fokus på det de allerede kan, og bygge videre på denne kompetansen. Trygghet og omsorg er en viktig del av hverdagen.

Personalet hos oss skal vise barna omsorg, og samtidig utfordre barna til å vise omsorg for hverandre.

Alle barn skal ha muligheten til medvirkning i barnehagen. Siden vi jobber med småbarn som ikke alltid klarer å uttrykke sine ønsker og følelser, er det svært viktig at vi voksne er flinke til å fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk.