Slik søker du plass

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved Asker kommunes samordnete opptaksprosess. Søknadsfrist for denne er 1 mars.

Barnehageopptaket koordineres av Asker Kommune, mens den enkelte barnehage tildeler barnehageplass basert på foreldrenes ønsker, ledige plasser og opptakskriteriene i barnehagens vedtekter.

Opptakssystemet til Asker Kommune heter Vigilo. Søk barnehageplass hos oss via det kommunale søknadsskjemaet her:

> Søk barnehageplass i Asker Kommune her

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom opptakskriteriene og vedtektene våre før du søker.

Det er mulig med oppstart gjennom hele året, ved ledig plass. Dersom det er fullt, er det viktig at du søker uansett, slik at vi har deg på søkerlisten når en plass blir ledig.