Slik søker du barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket med oppstart i barnehagen i august, er 1 mars. Det kan være mulig med oppstart også på andre tider av året. Da er viktig at du melder din interesse, slik at kjenner til ønsket om barnehageplass dersom det skulle åpne seg opp en mulighet før den tid. Se nedenfor hvordan du går frem for å søke barnehageplass.

Søk barnehageplass hos oss via det kommunale søknadsskjemaet på Asker Kommune sine sider
Klikk på Søk Barnehageplass og huk av Hanevold Barnegård i henhold til din ønskelig prioritet (1,2 eller 3).

Opptaket vil bli gjort ut fra følgende kriterier i vedtektene, i prioritert rekkefølge:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. lov om barnehager § 13, med merknader
  • Ansattes barn
  • Søsken til barn ved Hanevold Barnegård
  • Alders- og kjønnssammensetning som er hensiktsmessig for å sikre forsvarlig drift
  • Barn bosatt i Solvang barnehagekrets
  • Barn bosatt i barnehagekretser som grenser til Solvang

Barnehageopptaket koordineres av avdeling for forvaltning og utvikling, Rådhuset i Asker, mens den enkelte barnehage tildeler barnehageplass basert på foreldrenes ønsker, barnehagens antall ledige plasser og opptakskriteriene i barnehagens vedtekter.

Ta gjerne kontakt med vår daglig leder Marie på tel. 459 18 426 / dagligleder@hanevoldbarnegard.no dersom du ønsker å gjøre deg bedre kjent med barnehagen vår før du søker.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars hvert år.