Slik søker du barnehageplass

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss når du ønsker barnehageplass. Stort sett er det ledige plasser fra august, men det kan i perioder også være en mulighet midt i året. I år har vi 12 ledige plasser fra august. Se nedenfor hvordan du går frem for å søke.

Søk plass hos oss via det kommunale søknadsskjemaet på Asker Kommune sine sider
Klikk på Søk Barnehage og huk av Hanevold Barnegård i henhold til din ønskelig prioritet (1,2 eller 3).

Opptaket vil bli gjort ut fra følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. lov om barnehager § 13, med merknader
  • Ansattes barn
  • Søsken til barn ved Hanevold Barnegård
  • Alders- og kjønnssammensetning som er hensiktsmessig for å sikre forsvarlig drift
  • Barn bosatt i Solvang barnehagekrets
  • Barn bosatt i barnehagekretser som grenser til Solvang

Opptaket koordineres av avdeling for forvaltning og utvikling, Rådhuset i Asker, men ta gjerne kontakt med vår daglig leder Marie på tel. 459 18 426 / hanevold@barnehage.no dersom du ønsker å gjøre deg kjent med barnehagen vår før du søker.