Resultater fra brukerundersøkelsen 2017

Resultatene fra Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse for 2017 er klare.

Vi har en svarprosent fra foreldre hos oss på 83%. Tusen takk for at dere gi oss verdifull tilbakemelding.

Skalaen som benyttes går fra 1-5, der 5 er beste resultat.

Under er en tabell med oversikt over gjennomssnitt resultat for hver av hovedtemaene som undersøkelsen omhandlet: 

 Kategori Hanevold Barnegård 
 Ute- og innemiljø  4,3
 Relasjon mellom barn og voksen  4,8
 Barnets trivsel  4,8
 Informasjon  4,7
 Barnets utvikling  4,7
 Medvirkning  4,5
 Henting og levering  4,8
 Tilvenning og skolestart  4,4
 Tilfredshet  4,8

For alle spørsmål og svar last ned hele undersøkelsen for 2017 her