Brukerundersøkelsen

Fra 2016 har vi utført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Tall fra årene før dette, tilhører Asker kommunes årlig brukerundersøkelser. Den kommunale undersøkelsens skala gikk fra 1-6, der 6 er beste resultat, mens Utdanningsdirektoratets undersøkelse har skala fra 1-5, der 5 er best.

Resultene fra brukerundersøkelsen i 2017

 Kategori Hanevold Barnegård 
 Ute- og innemiljø  4,3
 Relasjon mellom barn og voksen  4,8
 Barnets trivsel  4,8
 Informasjon  4,7
 Barnets utvikling  4,7
 Medvirkning  4,5
 Henting og levering  4,8
 Tilvenning og skolestart  4,4
 Tilfredshet  4,8

* Det er brukt en skala fra 1 til 5, hvor 5 er høyest. Gjennomsnittstall

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse

->Last ned resultater for 2017
->Last ned resultater for 2016

Asker kommunes foreldreundersøkelse

->Last ned resulater for 2015
->Last ned resultater for 2014


Se også anmeldelser fra foreldre på vår Facebook side her: 
https://www.facebook.com/hanevoldbarnegard/