Brukerundersøkelser

Fra 2016 har vi utført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Tall fra årene før dette, tilhører Asker kommunes årlig brukerundersøkelser. Den kommunale undersøkelsens skala gikk fra 1-6, der 6 er beste resultat, mens Utdanningsdirektoratets undersøkelse har skala fra 1-5, der 5 er best.

Resultene fra brukerundersøkelsen de 3 siste årene

 Kategori  2016    2017     2018  
 Ute- og innemiljø  4,3  4,4 4,5
 Relasjon mellom barn og voksen  4,8  4,8 4,8
 Barnets trivsel  4,8  4,9 4,9
 Informasjon  4,7  4,6 4,8
 Barnets utvikling  4,7  4,9 4,8
 Medvirkning  4,5  4,5 4,6
 Henting og levering  4,8  4,7 4,8
 Tilvenning og skolestart  4,4  4,8 4,8
 Tilfredshet  4,8  4,9 4,9

* Det er brukt en skala fra 1 til 5, hvor 5 er høyest. Gjennomsnittstall

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse

Her kan du laste ned detaljene fra undersøkelsene: 

->Last ned resultater for 2018
->Last ned resultater for 2017
->Last ned resultater for 2016

Asker kommunes foreldreundersøkelse

->Last ned resulater for 2015
->Last ned resultater for 2014


Se også anmeldelser fra foreldre på vår Facebook side her: 
https://www.facebook.com/hanevoldbarnegard/