Natur, miljø og teknikk

Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær.

Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for:

  • planter
  • dyr
  • landskap
  • årstider
  • vær

Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.