Resultater fra brukerundersøkelsen

Asker kommune gjennomfører årlig en brukerundersøkelse blant foreldre med barn i de kommunale og private barnehagene i kommunen. Vi har veldig gode resultater som vi er stolte av. Se nærmere på detaljene her.

Resultene fra brukerundersøkelsen i 2014

 Kategori Hanevold Barnegård   Alle barnehagene i Asker Kommune 
 Innhold og kvalitet  5,66  5,05
 Brukermedvirkning  5,57  4,82
 Service og tilgjengelighet  5,75  5,15
 Fysisk miljø  5,19  4,62
 Helhet i tjenestetilbudet  5,61  4,91
 Brukertilfredshet  5,83  5,12

* Det er brukt en skala fra 1 til 6 hvor 1 er lavest og 6 er høyest. Gjennomsnittstall

->Se detaljene i brukerundersøkelsen for Hanevold Barnegård her

Her er en av de åpne kommentarene fra brukerundersøkelsen i 2014:

"Barnehagen vår har et veldig stabilt og kompetent personale. De er alltid godt bemannet og vi føler at de ser, ivaretar og kjenner barnet vårt godt. De er mye ute og har en idyllisk og fredelig plassering. Vi er veldig fornøyde og barnet vårt trives godt. Vi er også ekstra fornøyd med den nærheten og mestringen de får gjennom dyr tilknyttet barnehagen."